Het therapieproces

Voordat de therapie begint vindt er een intake plaats, individueel of met ouders en kind. We maken kennis met elkaar, met de ruimte en wellicht komen we ook al in beweging. Tijdens de intake wordt de hulpvraag duidelijk en stellen we doelen vast. Tevoren heb je alvast een vragenlijst kunnen invullen om je gegevens te verzamelen. Ik informeer je verder over de therapie en mijn manier van werken en we maken afspraken rondom frequentie, duur en tijden. 

Wil je graag kennismaken? Lees hier meer over de therapeute, of neem contact op.

Elke sessie duurt 1 a 1,5 uur. De eerste 3 sessies worden vooral gebruikt ter observatie, voor bewegingsanalyse en danstherapeutisch onderzoek. Regelmatig wordt er gebruik gemaakt van meetinstrumenten in de vorm van vragenlijsten, ter observatie maar ook om de voortgang van de therapie te volgen en resultaten te meten.

Na de observatieperiode evalueren we en wordt besloten of danstherapie geïndiceerd is. Indien besloten wordt de therapie voort te zetten, wordt een behandelplan opgesteld.

Tussentijds vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. De duur van de therapie is zeer persoonlijk en afhankelijk van de hulpvraag en behandelresultaten. Aan het eind van elke maand wordt een factuur verstuurd, voorzien van mijn AGBcodes zodat je hem kunt indienen bij je zorgverzekeraar.


Vergoedingen

Er zijn verschillende mogelijkheden tot vergoeding, waaronder door de zorgverzekeraar, een PGB of de werkgever.


Tarieven

Voor de verschillende diensten gelden aparte tarieven; je vindt ze op deze pdf.

Gemaakte afspraken zijn tot 24u tevoren te annuleren of te verzetten. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht. Clienten met een minimum inkomen kunnen in overleg in aanmerking komen voor lagere tarieven.

Kwaliteit

Als vaktherapeut aangesloten bij de FVB confirmeert uw therapeut zich aan de beroepscode voor vaktherapeuten en handelt volgens het beroepsprofiel van de danstherapeut. Op alle diensten van Maha Motion zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Maha Motion waarborgt continu de kwaliteit van haar aanbod.

Registraties

Uw therapeut is aangesloten bij:


Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Vanaf januari 2017 is ook voor zelfstandig therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) geldig. Per 2017 heeft Maha Motion daarom een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via Quasir geregeld door daar geregistreerd te zijn. Lees meer over onze klachtenregeling

 

Op alle diensten van Maha Motion zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Tevredenheidsonderzoek

De Federatie Vaktherapeutische Beroepen heeft een tevredenheidsonderzoek gestart voor cliënten die vaktherapie hebben gevolgd bij een zelfstandig gevestigd therapeut. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer u hier (anoniem) aan mee wilt werken door de online enquête in te vullen. Aan het einde kunt u ervoor kiezen uw resultaten aan uw therapeut te laten doorsturen zodat de therapeut ook op de hoogte is van uw ervaring.

Naar de enquête


Privacy

Maha Motion gaat bewust en respectvol met uw privacy om. Lees er meer over in ons Privacy Document.