English? Please scroll down...

"We weten dat de vroegste band die een moeder met haar baby vormt een grote impact heeft op de levenslange ontwikkeling van het kind.

Omdat veel van deze afstemming non-verbaal gebeurt, kan dans- en bewegingstherapie een ideale interventie zijn."

Aaric 02-2015_De Schaapjesfabriek-43.jpg


Met elk zwangerschaps- en geboorteproces komen er nieuwe uitdagingen op je pad. Elke ervaring is nieuw en er is constante verandering. Veel vrouwen ervaren in die periode een vorm van postnatale stemmingsproblematiek.

Postnatale depressie, angsten en andere stemmingsgerelateerde problematiek zoals posttraumatische stress komen regelmatig voor. Bij ongeveer 13% van de vrouwen is sprake van significante depressie tot een jaar na de geboorte.

In het omgaan met zulke uitdagingen kan groepstherapie effectief zijn. In deze bewegingstherapiegroep wordt een ruimte gecreëerd waarin je jouw ervaringen kunt delen met andere moeders die soortgelijke uitdagingen tegenkomen.

 

Omdat de band tussen jou en je kindje een belangrijk deel van de therapie is, kom je samen met je baby naar de therapie!

De therapie wordt gegeven door een dans- en bewegingstherapeute die ook moeder is.

Wat is dans-  en bewegingstherapie?

Dans- en bewegingstherapie is bovenal een ervaringsgerichte therapie. In de behandeling staan namelijk het doen en ervaren via het lichaam en de beweging centraal. De danstherapeut gaat ervan uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging. Daarom is niet vooral de taal, maar het lichaam het therapeutisch middel.

Dit betekent dat verschillende manieren van bewegen ingezet zullen worden in deze therapiegroep, in uiteenlopende werkvormen. Werken met het ritme van de adem, relaxatie, lichaamsbewustzijn, spanningen leren loslaten, acceptatie en hechting worden gebruikt om beter in staat te zijn om mee te bewegen op het ritme van het moederschap.

Voordat het traject start wordt je gevraagd een intake formulier in te vullen, zodat de therapeut een goed beeld kan krijgen van de uitdagingen waarmee je te maken hebt. Dit wordt opgevolgd door een persoonlijke telefonische intake. Individuele en oudertherapie behoren ook tot de mogelijkheden. 

Praktische informatie:

Baby's leeftijd: van ongeveer 3 weken tot 'snelle kruipfase' (ong 8-11 mnd, afhankelijk van de ontwikkeling). Vanzelfsprekend is er ruimte om te voeden en te verschonen.

 

Neem contact met mij op voor meer informatie of om in te schrijven:


"We know that the bond a mother forms with her baby early on makes a profound impact on the lifetime development of her child. As much of this attunement is non-verbal, dance/movement therapy can be an ideal intervention."

 

Postpartum Depression is very common

With every pregnancy and birth process new challenges come along. Every experience is a new one and there is constant, ongoing change. Many women experience some form of postpartum mood disorder. Postpartum depressions, anxieties or other mood related issues like post traumatic stress are very common. Approximately 13% of Dutch mothers experience significant depression following childbirth.

Group therapy can to be effective in overcoming these postpartum challenges. In this Postpartum therapy group a space is created to share experiences with other new moms who are facing similar challenges.

As the bond between you and your baby is an important part of the therapy, moms and babies come to this group together!

Aaric 02-2015_De Schaapjesfabriek-22.jpg

Your therapist is a dance/movement therapist who is also a mother.

What is dance movement therapy?

'Based on the empirically supported premise that the body, mind and spirit are interconnected, the American Dance Therapy Association defines dance/movement therapy as the psychotherapeutic use of movement to further the emotional, cognitive, physical and social integration of the individual.'

About the therapy group

We know that the bond a mother forms with her baby early on makes a profound impact on the lifetime development of her child. As much of this attunement is non-verbal, dance/movement therapy can be an ideal intervention.

This means that different ways of moving will be used in this therapy group; working with the rhythm of the breath, relaxation, releasing tension and bonding are used as tools to better be able to engage in the dance of motherhood.

Before the course of treatment starts you will be asked to fill in an intake form, in order for the therapist to get a view of challenges you are facing, followed by a personal intake on the phone. Individual or couples sessions are possible if necessary or desirable.  

Practical Information

Baby's age: from about 3 weeks until 'fast crawling age' (approximately 8-11months, depending on your baby). Obviously there's space and time to feed your baby and change diapers.

Please get in touch for further information and for joining this group.