"Het is een kans om je lichaam te laten spreken, je bewustzijn te vergroten en totaal eerlijk met jezelf te zijn. Dat wens ik ieder ander ook toe"

 

Kitty Veldhuis (30 jr)- danstherapeute

Het gezicht van Maha Motion

Dans- en bewegingstherapeute Kitty Veldhuis (30 jaar) vertelt:

"Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in wat mensen beweegt; wat drijft jou, wat drijft mij? Tijdens een periode in mijn kindertijd wilde ik dan ook graag advocaat worden. Maar ik ben blij dat ik na mijn VWO toch andere keuzes gemaakt heb. Ik geniet altijd van creativiteit. Zelf heb ik vaak ervaren dat kunstzinnige activiteiten een positieve invloed op iemands gemoed kunnen hebben. Niet alleen d.m.v. dans, maar ook in de andere kunsten.

When one teaches, two learn. Kitty werkt puur, onbevangen en ‘in’ het moment. Dat maakt dat er bij mensen deuren open kunnen gaan en er mooie dingen kunnen ontstaan.
— Hanne Verdonschot, collega danstherapeut

Sinds 2007 ben ik, na af te studeren aan de opleiding voor Creatieve Therapie Dans&Beweging, met plezier aan het werk als zelfstandig gevestigd dans- en bewegingstherapeut. Mijn eigen ervaring met persoonlijke groei en ontwikkeling heeft mij geleerd dat veranderprocessen pas op gang kunnen komen wanneer er sprake is van acceptatie van wat er nu is. Acceptatie betekent niet dat je je er maar bij neer legt. Acceptatie heeft te maken met "dat wie ik nu ben, wat ik nu ook voel, wat ik nu verwacht, wens, hoop, wat ik nu wegduw, verstop, of wat mij beangstigt... het is ok, het mag er allemaal zijn". Danstherapie is voor mij een manier om dit telkens weer voor mijzelf te bewerkstelligen. Iets dat vaak niet helemaal lukt wanneer je je uitdagingen alleen via 'het hoofd' probeert te bereiken. Het is een kans om je lichaam te laten spreken, je bewustzijn te vergroten en totaal eerlijk met jezelf te zijn. Dat wens ik ieder ander ook toe en daarom bouw ik mijn sessies rondom die visie op.

Binnen ons familiebedrijf Maatjes! In elk Gezin worden de krachten van dans- en bewegingstherapie en gezinscoaching gebundeld tot een vernieuwende vorm van hulpverlening die spijkers met koppen slaat. Systeemgericht werken ligt mij na aan het hart, omdat ik ervan overtuigd ben dat een probleem of hulpvraag bij een kind nooit geheel op zichzelf staat. Het kind heeft zijn (gezins-)systeem nodig om te kunnen groeien en bloeien. Vanuit die visie werk ik in mijn praktijk dan ook liefst multidisciplinair en systeemtherapeutisch. Door multidisciplinair te werken kan het veranderingsproces versnelt worden. Dit betekent, dat de dans- en bewegingstherapie bijvoorbeeld gecombineerd wordt met coaching, thuisbegeleiding (ook bij volwassenen!) of opvoedingsondersteuning. Op die manier wordt de problematiek van verschillende kanten opgepakt en gedragen, wat resulteert in een versnelling van het groeiproces.

Naast mijn werk als zelfstandig dans- en bewegingstherapeute heb ik o.a. ervaring opgedaan als;

  • ondersteunend en activerend begeleider met kinderen met bijvoorbeeld ADHD en autisme,
  • vakdocent dans bij het Koorenhuis, centrum voor kunst en cultuur in Den Haag, lesgeven aan kinderen en volwassenen met een beperking,
  • persoonlijk begeleider bij Ipse de Bruggen met uit huis geplaatste kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problematiek

In 2015-2016 werkte ik als danstherapeut in de ouderenzorg in Rotterdam. Ik vind het een prachtige verbreding van mijn werkervaring. Het werken als danstherapeut met de ouder wordende mens vraagt zeer specifieke kwaliteiten! Ik vind het heerlijk om mezelf steeds verder te ontwikkelen. Zo ben ik sinds 2016 betrokken bij de Vereniging voor Danstherapie als secretaris. De afgelopen jaren heb ik o.a. de volgende bij- en nascholingen gevolgd:

Tegenwoordig kun je mij - als enige geregistreerd danstherapeut in Den Haag - vinden op de site van het Register Vaktherapeutische Beroepen.

Ook buiten mijn werk houd ik me graag bezig met beweging en dans. Het inspireert me om regelmatig danslessen van allerlei verschillende stromingen te volgen, het meest geniet ik van dansimprovisatie en Afrikaanse dans. Bij de organisatie van Ecstatic Dance in Den Haag ben ik actief betrokken. Van yoga en meditatie geniet ik, het helpt me om doelgericht en ontspannen te blijven. Andere grote liefdes? Naast ons dynamische gezin en mijn zoontje van 1,5 jaar, is reizen een van mijn grote liefdes. En wanneer er soms, wonderbaarlijk, wat tijd over is pak ik graag een goed boek of een terrasje, liefst aan zee!"


Over het therapie proces

Voordat de therapie begint vindt er een intake plaats, individueel of met ouders en kind. We maken kennis met elkaar, de ruimte en wellicht komen we ook al in beweging. In de intake wordt de hulpvraag duidelijk en stellen we doelen vast. Tevoren heb je alvast een vragenlijst kunnen invullen om je gegevens te verzamelen. Ik informeer je verder over de therapie en mijn manier van werken en we maken afspraken rondom frequentie, duur en tijden. 

Wil je graag kennismaken? Dat kan:

Onze vraag aan Kitty was om onze zoon te leren zijn kracht beter te doseren bij het begroeten van personen. Menno kan soms zo stevig begroeten dat bijvoorbeeld oma ervan omviel. Kitty heeft met hem zacht en hard geoefend en ze hebben met elkaar gedanst zonder aanraken. Menno laat vanuit zichzelf nog een zware bewegingskwaliteit zien, maar kan deze nu ook steeds meer afwisselen met langzamere, zachtere bewegingen.
— Mirjam, moeder van Menno (Syndroom van Down)

Elke sessie duurt 1 a 1,5 uur. De eerste 4 sessies worden vooral gebruikt ter observatie, bewegingsanalyse en danstherapeutisch onderzoek. Hierna evalueren we en wordt besloten of danstherapie geïndiceerd is. Indien besloten wordt de therapie voort te zetten, wordt een behandelplan opgesteld.

Tussentijds vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats. De duur van de therapie is zeer persoonlijk en afhankelijk van de hulpvraag en behandelresultaten. Aan het eind van elke maand wordt een factuur verstuurd, voorzien van mijn AGBcode zodat je hem kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

De kwaliteit is gewaarborgd. De therapeut is aangesloten bij:


Tarieven en vergoedingen

Je hebt de mogelijkheid om de factuur te declareren bij je werkgever of zorgverzekeraar (geldt niet voor coaching). Veel zorgverzekeraars vergoeden dans- en bewegingstherapie gedeeltelijk. Een actueel overzicht van zorgverzekeraars die vaktherapeuten uit de FVB vergoeden vind je op Zorgwijzer.

De factuur is voorzien van de volgende AGBcodes: therapeute: 90-038480

Heb je een PersoonsGebonden Budget (PGB), dan is er de mogelijkheid tot "begeleiding in beweging." Hiervoor gelden aparte tarieven die we in overleg bepalen.

Tarieven:

Intake € 55,-

Dans- en bewegingstherapie per sessie:

  • individueel            € 79,-
  • relatie of gezin     € 85,-
  • groep                    € 30,- tot 55,-

Huisbezoek / Thuisbegeleiding € 49,- per uur

Lichaamsgerichte coaching €62,50 per sessie

Workshops & Trainingen op aanvraag

Gemaakte afspraken zijn tot 24u tevoren te annuleren of te verzetten. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

Onze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen: Algemene Voorwaarden Maha Motion