"Er is een relatie tussen de beweging en het gevoel; tussen het lichaam en het innerlijk. Beide beïnvloeden elkaar wederzijds."

 

Maha Motion biedt vaktherapeutische behandeling aan:

Het is niet altijd voldoende om over problemen te praten. Voor kinderen is dat vaak niet de meest evidente uitingsvorm.

Kitty 2017_De Schaapjesfabriek-22.JPG

Jij bent wie je bent. Misschien zit je lijf je soms in de weg, maar het kan je ook helpen om zonder omwegen verandering te vinden.

Wanneer problematiek via het lichaam zichtbaar wordt, loont het de moeite om een lichaamsgerichte benadering te kiezen.


 

Doen en ervaren staan centraal...

In dans- en bewegingstherapie wordt gekeken naar het lichaam en de manier van bewegen. Hiervoor gebruikt de therapeut specifieke observatiesystemen. Door deze manier van observeren kan de therapeut op lichaamsniveau zien waar problemen zijn en hoe hier verandering in gebracht kan worden.

zodat je meer bewust leert om te gaan met situaties...

Dit gebeurt door het aanreiken van verschillende dans- en bewegingsoefeningen en -technieken. Hierdoor leer je om stil te staan bij jouw lichaamssignalen, gevoelens en gedrag. Je leert meer bewust om te gaan met situaties en je lichaam en beweging in te zetten om tot anders handelen te komen.

ook zonder danservaring!

Je kunt kiezen voor danstherapie wanneer je het moeilijk vindt om je gevoelens in woorden uit te drukken. Of wanneer je er juist heel goed in bent om alles wat je voelt en meemaakt te verwoorden en te analyseren, maar het je maar niet lukt om anders te handelen.

 

 

Danstherapie is een vorm van Vaktherapie.

Net zoals o.a. dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie.

 

Er wordt altijd gewerkt vanuit jouw eigen manier van bewegen, (dans)ervaring is dus niet van belang.

 

 
 
Naast dat mijn dochtertje er ontzettend veel plezier aan beleeft, zie ik dat zij leert hoe om te gaan met haar lichaam, te luisteren naar de opdrachten die Kitty haar geeft en het allerbelangrijkste meer zelfvertrouwen opbouwt. Ik heb haar echt zien groeien. De manier waarop Kitty kinderen de mogelijkheid geeft om dingen in hun eigen tempo te doen en ervaren is echt heel leerzaam en leuk. Haar manier van communiceren is voor zowel ouder als kind zeer prettig.
— Danielle van der Helm, moeder van Jill (3,5jr)

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?


Meer weten over de therapeut of het therapieproces?

 

Maha Motion waarborgt de kwaliteit door aangesloten te zijn bij: