"Het geheime wapen tegen werkstress."

Wat kan Maha Motion betekenen voor u en uw werknemers?


Team in beweging: unieke teambuilding en -ontwikkeling

Werken in een team kan een flinke uitdaging zijn. Binnen een sterk team is sprake van vertrouwen, tolerantie en zelfs een eigen 'team-identiteit'. Hoge werkdruk, bezorgdheid, onbegrip, communicatieproblemen of gebrek aan de juiste afspraken en doelstellingen kunnen zorgen voor frictie in een team.

Of misschien loopt het best prima, maar heeft u het gevoel dat er nog veel meer uit uw team te halen valt?

Vooraf was ik erg nieuwsgierig wat het me zou opleveren en ik ben positief verrast door de inzichten d.m.v. de dans opdrachten en werkvormen. Het heeft me nieuwe inzichten over mezelf gegeven en door het te ervaren (ipv te beredeneren) landden sommige “dingen” beter, die al wel eens tegen me gezegd zijn.
— Mathilde, kleuterjuf

Maha Motion biedt unieke, verfrissende teamontwikkelingstrajecten. Door gebruik te maken van dans- en bewegingstherapeutische werkvormen en technieken is de kern van een probleem of uitdaging binnen de kortste keren zichtbaar en kunnen er op een speelse manier gezamenlijke oplossingen voor gevonden worden. In een teamontwikkelingstraject maakt het team gezamenlijk een groei door, niet alleen door met elkaar te praten (want dat doen we al veel te vaak, toch?) maar vooral door ervaringsgericht bezig te zijn.

Ervaringen beklijven immers veel beter dan gedachten.

Natuurlijk zitten we ook regelmatig met elkaar rond de tafel. Maar ook die momenten zullen er anders uitzien dan u gewend bent. U krijgt bruikbare tools om vergaderingen efficiënter te laten verlopen en elk lid van het team komt in zijn of haar kracht te staan.

 

Ook is het mogelijk een teambuilding-op-maat te boeken voor uw team. Door een dans- en bewegingstherapeut in te huren bent u ervan verzekerd uw teamgenoten eens van een totaal andere kant te zien! In teambuilding ligt de nadruk niet zozeer op het leren van een bepaalde dans, maar op expressie, groepsdynamiek, 'loskomen' en samen sterker worden. De danstherapeut weet daarom ook graag tevoren al e.e.a. van u over uw team, zodat de gekozen werkvormen zo goed mogelijk passen en jullie samen weer een grote stap verder komen op de werkvloer.


Effectieve aanpak van Burn-out

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is 1 op de zeven!

Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk. Dat melden CBS en TNO. Daarmee is burn-out beroepsziekte nummer 1. Werkstress-gerelateerd ziekteverzuim kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro.

Alleen ontspanning bieden is in de behandeling van burn-out lang niet voldoende. Het ontstaan van een burn-out heeft te maken met het lastig kunnen aanvoelen en aangeven van grenzen, moeite hebben met het verdelen van energie, disbalans in geven en nemen en vaak ook vergeten 'stil te staan' bij jezelf.

Dit zijn thema's die in dans- en bewegingstherapie op een ervaringsgerichte manier aan bod kunnen komen en al doende zelfinzicht bieden, zelfvertrouwen versterken en zelfbewuster maken. Daardoor is de kans op terugval minder groot.

 

Omdat een burn-out zulke duidelijke lichamelijke symptomen kent, is het een logische stap om het lichaam ook actief in de therapie te betrekken.

 

 

Steeds meer onderzoeksresultaten bewijzen dat dans- en bewegingstherapie effectief is;

  • het verbetert de kwaliteit van leven,
  • heeft een positief effect op de stemming,
  • vergroot het zelfvertrouwen
  • bevordert nuttige copingstrategieën
  • vermindert depressie en angstgevoelens
Kitty, ik ben heel enthousiast over je therapie. Heel professioneel, en ik heb er erg veel baat bij. En ben heel blij als ik weer geweest ben.
— Jacqueline

 

 

 

 


Zoals u begrijpt spelen dans- en bewegingstherapie en lichaamsgerichte coaching van Maha Motion hiermee een belangrijke rol bij de preventie van burn-out bij uw werknemers.

Daarnaast is dit aanbod goed inzetbaar bij andere problematiek die op de werkvloer zichtbaar wordt, zoals omgaan met het Syndroom van Asperger op het werk, bij vermoeidheid of re-integratie.

 
Ik vond het erg leerzaam en voor mij volledig ‘out of the box’. Ik heb het als apart maar wel als fijn ervaren. Het heeft mij zeker wel een aantal inzichten gebracht. Ik merk dat mensen anders op mij reageren, ik wilde graag aan mijn 1e indruk werken, die was altijd negatief. Ik merk dat dit verbeterd is.
— C., Accountmanager.
 

Overtuigd? Vragen? Neem vooral contact op: